İPA (İZOPROPİL ALKOL)

İzopropil alkol (IUPAC ismi: propan-2-ol), C3H8O, C3H7OH veya CH3CHOHCH3 (bazen i-PrOH şeklinde de temsil edilir) kimyasal formüllerine sahip bileşik. Renksiz ve yanıcıdır. Güçlü bir kokusu vardır. Alkol karbon atomunun diğer iki karbon atomuna ve propil grubunun hidroksil grubuna bağlı olduğu bu bileşik -bazen (CH3)2CHOH şeklinde de gösterilir- ikincil alkolün en basit örneğidir.1-propanol'ün yapısal izomeridir. Evsel ve endüstriyel alanda çeşitli kullanılır. İçilince sarhoşluğa sebep olur. Metanol ve etilen glikol kadar toksik değildir.Bir hidroksil grubuna bağlı  izopropil grubu olarak, alkol karbon atomunun diğer iki karbon atomuna bağlandığı en temel sekonder alkol çeşididir.

Ayrıca 1-propanol ve etil metil eterin yapısal bir izomeridir.

Çok çeşitli endüstriyel ve ev kimyasallarının üretiminde  kullanılır ve antiseptikler, dezenfektanlar ve deterjanlar gibi kimyasallarda sık kullanılan bir komponenttir.

1990 yılında  Amerika’da  45.000 ton izopropil alkol, genellikle kaplamalar ve endüstriyel prosesler  için solventolarak kullanıldı. O yıllarda 5400 metrik ton ev kimyasalı ve kişisel bakım ürünlerinde kullanılmıştır.

İzopropil alkol, düşük toksisitesi nedeniyle en çok  farmasötik uygulamalar için kullanımı oldukça ünlüdür. Bazı izopropil alkol, kimyasal bir ara madde olarak kullanılır. İzopropil alkol bazı kimyasal proseslerle asetona dönüştürülebilir, fakat  kümen işlemi daha önemlidir. Benzin de katkı maddesi olarak da kullanılır.

İzopropil alkol, "gaz kurutucu" olarak yakıt katkı maddelerinin önemli bir komponentidir.

Önemli miktarlarda kullanıldığında , benzinden ayrıldığı ve besleme hatlarında düşük sıcaklıklarda donabileceği için su yakıt depolarında bir sorun teşkil eder. Alkol suyu benzinden temizleyemez, fakat alkol benzindeki suyu çözer. Çözünür hale geldiğinde su, artık besleme hatlarında birikmediği ve donmadığı için , yakıtın kendisi ile tüketildiği için çözünmeyen su ile aynı riski taşımamaktadır.

İzopropil alkol sıklıkla aerosol kutularında ön cam veya kapı kilidi buz çözücü olarak satılmaktadır. İzopropil alkol, hidrolik fren sistemlerinden fren hidroliği izlerini gidermek için de kullanılır, böylece fren hidroliği fren balatalarını kirletmez ve zayıf frenlemeye sebep olmaz. İzopropil alkol ve su karışımları da ev yapımı ön cam yıkama sıvısında sık  olarak kullanılmaktadır.

 

CAS numarası67-63-0
EINECS numarası200-661-7
Moleküler formülüC3H8O
Moleküler ağırlığı60.1 g/mol
Parlama noktası12 0C
Erime noktası-89 .5 0C
Kaynama noktası82.4 0C
Yoğunluk0.786 g/cm3
ÇözünümSu-Eter
KokuAlkol benzeri
Asitlik değeri% 0.0009

 

Standart Ürün Spesifikasyonu

Saflık% 99.80 min.
Su% 0.05 max.
Sp-Gr ( 20 0C - 20 0C )0.785 – 0.787 g/ml
Asitlik10 ppm max.
KMnO430 min.
Renk5 APHA max.
TOP Call Now Button